เข้าสูระบบ สมัครสมาชิก

สาขาทันตกรรมจัดฟัน

ทพญ. หทัยรัตน์ รื่นอารมณ์ (คุณหมอไอติม)ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยห.


ดูเพิ่มเติม
ทพญ. รัชฎากรณ์ อิสระพัฒนะพงษ์ (คุณหมออ้อ)ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลั.


ดูเพิ่มเติม
ทพ. วุฒิพงษ์ เหล่าอมต (คุณหมอชิว)ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยวิทยาศาสต.


ดูเพิ่มเติม
ทพญ. เสาวลักษณ์ ผดุงวรศาสตร์ (คุณหมอโจ้)ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.


ดูเพิ่มเติม
ทพญ. รัชฎา ลิ้มวัฒนพรชัย (คุณหมอดา)ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยหลักสูต.


ดูเพิ่มเติม

สาขาทันตกรรมสำหรับเด็ก

ทพ. สมกมล วนิชวัฒนะ (คุณหมอพีท)ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยวิทยาศาสต.


ดูเพิ่มเติม
ทพญ. อรฉัตร บุณยเกียรติ (คุณหมอนีซ)ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยวิทยาศา.


ดูเพิ่มเติม

สาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแมกซิลโลเฟเชียล

ทพญ. ประวีณา อุไรฤกษ์กุล (คุณหมอยุ้ย)ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  .


ดูเพิ่มเติม

สาขาทันตกรรมประดิษฐ์

ทพญ. สายใจ เลิศวัฒนชัย (คุณหมอใจ)ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประกาศนียบัต.


ดูเพิ่มเติม

สาขาวิทยาเอนโดดอนท์ (รักษารากฟัน)

ทพญ. ศศพินท์ เจณณวาสิน (คุณหมอหญิง)  ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.


ดูเพิ่มเติม

สาขาทันตกรรมทั่วไป

ทพญ. นวภัทร์ ศากรวิมล (คุณหมอน้ำหวาน)ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  .


ดูเพิ่มเติม
ทพญ. พรพิมล บุญวังทอง (คุณหมอแนน)ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล  .


ดูเพิ่มเติม
ทพญ. ดารินทร์ ปฏิเวทภิญโญ (คุณหมอดารินทร์)ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  .


ดูเพิ่มเติม
ทพญ. มณฑิรา อ้อยศรีสกุล (คุณหมออุ๊) ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ .


ดูเพิ่มเติม

 

 
 

  Copy Right © Prince of Smile Dental Clinic
  All rights reserved.

  คลินิกทันตกรรม Prince of Smile
  เปิดทุกวัน 9.00-20.00 น.
  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและนัดหมายได้ที่เบอร์ 0-2884-7955 , 085-682-7955                           
  คลินิก ตั้งอยู่ติดกับห้างเซ็นทรัลปิ่นเกล้า        

บริการทันตกรรมและค่ารักษา  |  โปรโมชั่น  |  จัดฟัน  |  ทำเนียบทันตแพทย์   
สาระน่ารู้  |  กระดานสนทนา  |  คำถามที่พบบ่อย